Aktivitete

Departamenti i Romanistikës dhe i Gjermanistikës të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, organizuan takimin: në rrugëtimin e tretë “Vend e kuvend”.

Në ambientet e Bibliotekës së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, me rastin e vitit Evropian të Trashëgimisë...

Departamenti i Infermierisë i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, organizoi leksionin e hapur me temë “Me familjen në mendje”, Çrregullimet psikiatrike – llojet dhe format.

Më datën 17 nëntor 2018, në ambientet e departamentit të Infermierisë së Fakultetit të Shkencave të Natyrës,  u mbajt...

Në Bibliotekën e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, u organizua takimi “Projektligji për rininë”

Në ambientet e Bibliotekës së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, më datë 19.11.2018, u zhvillua takimi me temë...

Departamenti i Infermierisë i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, organizoi trajnimin e ndihmës së parë me studentët e programit të studimit Infermieri e Përgjithshme

Në ambientet e departamentit të Infermierisë së Fakultetit të Shkencave të Natyrës, më 14-15 shtator 2018, në kuadrin e...

Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” në bashkëpunim me shkollën e mesme profesionale “Hamdi Bushati”, zhvilloi konferencën “E ardhmja e zhvillimit të aftësive në një treg dinamik pune”.

Në sallën e konferencave të Universitetit  të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, më datë 09.11.2018, u mbajt konferenca “E...

Departamenti i Romanistikës i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja në bashkëpunim me Ambasadën Italiane, organizoi aktivitetin “Nel paese delle aquile. Viaggiatori e studiosi italiani in Albania tra otto e novecento.Paesaggi,citta e monumenti”.

Në kuadrin e aktiviteteve kushtuar kulturës dhe qytetërimit italian “Le giornate dell’Italia all’Universita di Scutari”,...

Në ambientet e Fakultetit të Shkencave të Edukimit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, u zhvillua takimi informues për Programin e bursave Global Undergraduate.

Në ambientet e Fakultetit të Shkencave të Edukimit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, më datë 8.11.2018, u...

Biblioteka e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi" organizoi promovimin e romanit shkencor “Pika trëndafil për Ne dhe Alienët” të autores Mimoza Hafizi.

Në ambientet e Bibliotekës së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”,  më datë 7 nëntor  2018, u organizua promovimi...

Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurkuqi”, zhvilloi leksionin e hapur me temë: “Sfidat e vetëpunësimit, fleksibiliteti i edukimit - mobiliteti i punës”.

Në sallën e konferencave të Universitetit  të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, më datë 05.11.2018, u mbajt një  leksion i...

Ambasada e Italisë në Tiranë në bashkëpunim me departamentin e Romanistikës të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, organizuan takimin e parë me temë: “Ditët e Italisë në Universitetin e Shkodrës”

Ambasada e Italisë në Tiranë, në bashkëpunim me departamentin e Romanistikës të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja të...