Në Fakultetin e Shkencave Shoqërore u zhvillua trajnimi me temë “Të zhvillosh mendësinë investigative në epokën dixhitale”, me studentët e programit të studimit Gazetari-Komunikim.