Partnerët në mobilitetet

Universiteti i Shkodrës ka nënshkruar marrëveshjeve bashkëpunimi me Universitetet e mëposhtme te huaja në kuadër të programit Credit Mobility (KA107), për shkëmbime të stafit akademik, administrativ dhe studenteve:

  1. University of Vechta, Germany
  2. University of Varna Bulgaria
  3. University of Almeria Spain
  4. University of Economics Prague, Czech Republic
  5. University of Economics Krakow, Poland
  6. University of Foro Italico, Italy
  7. University of Ostrava, Cezch Republic
  8. University of Warsaw, Poland
  9. University of Camerino, Italy