Department of German Studies

Prof.as.dr. Edlira BUSHATI : Head of Department 

 e-mail : ebushati@unishk.edu.al 
              edlirabushati@yahoo.com 

1 Prof.as.Dr. Edlira BUSHATI Head of Department
2 Ma. Erza CERMJANI Anëtare
3 Lecturer Valjeta GJYLBEGAJ Anëtare
4 Ma. Klaudia DARRAGJATI Anëtare
5 Ma. Ilda (Selmani) HOXHA Anëtare
6 Lecturer Irini PIRANI Anëtare
7 Lecturer Brilanda (Fishta) SULEJMANI Anëtare e jashtme
8 Lecturer Ermira BORIÇI Anëtare e jashtme


email address:

Edlira BUSHATI

ebushati@unishk.edu.al

Ilda SELMANI
iselmani@unishk.edu.al  

Tutorial per Word 2007