FDR - Njoftim për studentet e Masterit Shkencor

NJOFTIM

Njoftohen studentet e Masterit Shkencor se prezantimi i dosjeve te praktikes behet me date 30.06.2017. ora 12:00.

Dekani

Phd Roland Dodani