FDR - Datat e diplomave të sezonit të verës (viti akademik 2016/2017)

Lënda : Caktimi i datave të diplomave të sezonit të verës në Fakultetin e Drejtësisë.

Datat e diplomave të sezonit të verës, për të gjitha sistemet e studimit dhe programet përkatëse, janë siç vijon :

Bachelor në “Drejtësi” sistemi  e studimit me kohë të plotë është me datë 

10.07.2017,  ora 11 :00

Bachelor në “Drejtësi” sistemi  e studimit me kohë të pjesshme është me datë 

10.07.2017,  ora 11 :00

Masterat Shkencor  janë me datë  12.07.2017,  ora 11:00

 

Dekani

PhD  Roland DODANI