Punësimi pas diplomimit nga Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi

email@domain.com
Cikli i Parë i StudimeveCikli i Dytë i Studimeve
Bachelor (Kohë e Plotë)
Bachelor (Kohë e Pjesshme)
Master Profesional (Kohë e Plotë)
Master Profesional (Kohë e pjesshme)
Master i Shkencave
Studime 4 vjeçare
Kohëzgjatja e studimeve *