Instruksione mbi aplikacionet e office365.com

Në Universitetin e Shkodrës ‘’Luigj Gurakuqi ‘’ aktualisht përdoret platforma office365.com për shkëmbimin e email zyrtar në rang universiteti duke perfshirë këtu pedagoge dhe stafe jo akademike.

Në platformën office365.com, përveç outlook-ut ofrohen disa web apps të cilat lehtësojnë ndjeshëm punën e përditshme të studentit dhe të pedagogut.

Një prej shumë aplikacioneve që na ofron outlook-ut është dhe oneNote.

OneNote është një program që krijon komunikim në nivel akademik midis  pedagogut dhe studentit.

Në momentin që do ta vini në zbatim do të keni edhe asistencën e stafit IT të Universitetit.