Përjashtim nga tarifa për vitin akademik 2018-2019, (shtesa) 05/02/2019

Lista e studentëve që kanë përfituar përjashtim nga tarifa e studimit si dhe lista e studentëve që nuk kanë përfituar përjashtim nga tarifa e studimit për vitin akademik 2018-2019, shtesa