Reduktim nga tarifa për vitin akademik 2018-2019, master profesional dhe master shkencor

Lista e studentëve që kanë përfituar reduktim nga tarifa e studimit si dhe lista e studentëve që nuk kanë përfituar reduktim nga tarifa e studimit për vitin akademik 2018-2019, master profesional dhe master shkencor.