Në këtë faqe do të gjeni informacion për aplikimet në programet e studimit të Ciklit Parë (Bachelor) që ofron univesiteti ynë.

Këtu do të afishohen listat e aplikantëve dhe listat e fituesve për çdo programi studimi.