Njoftime

Rubrikë kushtuar konferencës së prof. dr. Kolë Ashtës

Në kuadrin e veprimtarive kushtuar 550-vjetorit të vdekjes së heroit tonë kombëtar, Skënderbeut, Fakulteti i Shkencave Shoqërore dhe Instituti i...

Kandidatët Fitues nga Trojet

Në bazë të urdhërit Nr.26 datë 30.07.2018 të MASR shpallim listat përfundimtare të kandidatëve fitues(nga Republika e Kosovës, me origjinë shqiptare...

Lista e studentëve nga trojet që kanë aplikuar për vitin akademin 2018-2019

Bashkangjitur do të gjeni listën e studentëve nga trojet që kanë aplikuar për vitin akademin 2018-2019.

Vendim i Senatit Akademik për "Miratimin e tarifës vjetore të shkollimit në programet e ciklit të dytë të studimeve master, viti akademik 2018-2019"

Bashkangjitur do të gjeni vendim e Senatit Akademik për "Miratimin e tarifës vjetore të shkollimit në programet e ciklit të dytë të studimeve master,...

Datat e aplikimit dhe të regjistrimit për shtetasit e huaj për vitin akdemik 2018-2019

Njoftohen kandidatët shtetas të huaj, të aplikojnë pranë  Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", nga datat 20-30 Gusht 2018, në programet e...

Datat e aplikimit dhe të regjistrimit për studentët nga trojet, verbër, status të veçantë, aftësi të kufizuar, jetim, rom, egjiptian, tetraplegjikë, paraplegjikë. Viti akademik 2018 - 2019

Njoftohen kandidatët nga Republika e Kosovës, kandidatët me origjinë shqiptare nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, kandidatët...

Njoftim për kandidatët që kërkojnë të ndjekin studimet në një program të dytë studimi apo të transferojnë studimet në programet e ciklit të parë, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë për vitin akademik 2018

Kandidatët që kërkojnë të ndjekin studimet  në një program të dytë studimi  apo të transferojnë  studimet në programet e ciklit të parë, si dhe në...

Njoftim për zhvillimin e konkurseve FSHE. Programet e studimit Edukim Fizik e Sporte, Pikturë - Grafikë, Pedagogji Muzikore për vitin akademik 2018-2019

Bazuar në Udhëzimin nr. 18, datë 21.05.2018 “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e...

DEKLARATË PËR SHTYP

Universiteti i Shkodrës  “Luigj Gurakuqi”, duke marrë shkas nga publikimi i një rasti që lidhet me disa gabime të bëra në numrat e matrikullimit të...

Udhëzim për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të pare të studimeve, për vitin akademik 2018-2019.

Bashkangjitur gjeni udhëzim për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të pare të studimeve, në programet e studimeve me...