Njoftime

Pyetësori i vlerësimit të performancës së pedagogut për lëndën

Universiteti i Shkodrës bën periodikisht vlerësimin e brendshëm të programeve të studimit që ofron, me qëllim përmirësimin e cilësisë së tyre.
...

First call for papers, Children and Languages Today 2019

We kindly invite you to participate in the 9th International Scientific Conference CHILDREN AND LANGUAGES TODAY with the main theme Children and...

First call for papers, International Scientific and Art Conference: Contemporary Themes in Education – CTE

Faculty of Teacher Education, University of Zagreb announces and, with great pleasure, invites you to participate in the International Scientific and...

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS THIRRJA IV

Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e programit kombëtar të praktikave të punës në...

Vendim i Bordit të Administrimit nr. 74 datë 25.02.2019 “Për detajimin e shpenzimeve me burim financimi të ardhurat e trashëguara dhe arkëtimet janar-shkurt 2019”

Bashkangjitur gjeni vendimin e Bordit të Administrimit nr. 74 datë 25.02.2019 “Për detajimin e shpenzimeve me burim financimi të ardhurat e...

Vendim i Senatit Akademik nr. 73 datë 25.02.2019 “Për detajimin e shpenzimeve me burim financimi të ardhurat e trashëguara dhe arkëtimet janar-shkurt 2019”

Bashkangjitur gjeni vendimin e Senatit Akademik nr. 73 datë 25.02.2019 “Për detajimin e shpenzimeve me burim financimi të ardhurat e trashëguara dhe...

Departamenti i Mësuesisë i Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, organizon Konferencën e Shtatë Kombëtare Shkencore me temë: "Roli i shkollës dhe perspektiva si qendër komunitare".
Lista e studentëve për reduktim nga tarifa e shkollimit në masën 50%, Master Profesional dhe Master Shkencor, viti akademik 2018-2019, datë 22.02.2019
Lista e studentëve për përjashtim nga tarifa, viti akademik 2018-2019, datë 22.02.2019
Bursat, viti akademik 2018-2019, datë 22.02.2019