Njoftime

Varna University of Management, Bulgaria offers scholarships for the spring semester in 2019.

Students of Shkodra University on the undergraduate levels (2nd year students) are welcome to join the Spring Semester wich will take place between Ja...

Summer School in German as a foreign language, organized by Vechta University, Germany

The Summer School includes an intensive "German as a foreign language" course in which students work in small groups, as well as excursions and...

Sipas udhëzimit të MASR Nr. 26, datë 30.07.2018, po publikojmë listat e studentëve fitues të transferuar dhe fakultet i dytë

Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Transferimet

NrProgrami i studimitIDRezultati
1InfermieriJ95322035BFi...
Njoftim për hapjen e aplikimeve në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë

Njoftohen të gjithë të interesuarit se aplikimet në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë, për të gjitha kategoritë e kandidatëve,...

Njoftim për të gjithë aplikantët që duan të konkurrojnë në programin e studimit Pikturë - grafikë dhe Pedagogji – muzikore, pranë Fakultetit të Shkencave të Edukimit, raundi II.
  1. Konkurset e pranimit në raundin e dytë në programet e studimit të ciklit të pare (Bachelor), viti akademik 2018-2019, në Pikturë – grafikë dhe...