Njoftime

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi" vendosi shtyrjen e ditës së votimit për zgjedhjen e anëtarit të Bordit të Administrimit të USH -së, përfaqësues i studentëve.

Bashkangjitur gjeni  Vendimin nr. 409 datë 21.02.2019 i KIZ të USH -së.

Vendimi Nr. 397, datë 10.02.2019, për miratimin e listës së kandidatit për zgjedhjen e anëtarit të Bordit të Administrimit, përfaqësues i studentëve.

Bashkangjitur gjeni vendimin për miratimin e listës së kandidatit për zgjedhjen e anëtarit të Bordit të Administrimit, përfaqësues i studentëve.

Raportim financiar për muajin janar 2019 për Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

Bashkangjitur gjeni dokumentin: Raportim financiar për muajin janar 2019 për Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

 

MUNDËSI TRAJNIMI DHE PUNËSIMI PËR STUDENTËT E UNIVERSITETIT TË SHKODRËS "LUIGJ GURAKUQI"

Easytaly ofron mundësi për të punuar 3 muaj në hotelet dhe resortet më të mira të Italisë. Ju mund të bëheni pjesë e këtij intership gjatë sezonit të...

Ofrimi i shërbimeve të ndryshme shëndetësore falas nga “Organizata Shqiptare e Urdhrit të Maltës” në bashkëpunim me Departamentin e Infermierisë, rreth 300 personave.

“Organizata Shqiptare e Urdhrit të Maltës”, në bashkëpunim me Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, departamentin e Infermierisë së Fakultetit të...

Senati Akademik i Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi" miraton kriteret për kandidatët konkurues që aplikojnë për të ndjekur studimet në vitin akademik 2020-2021.

Bashkangjitur gjeni:

Vendimin e SA nr. 48, datë 08.02.2019 "Për miratimin e kritereve për kandidatët konkurues që aplikojnë për të ndjekur studimet...

Kurse verore të gjuhës gjermane dhe kulturës e historisë austriake.

Bashkangjitur gjeni informacionin mbi kurset verore të gjuhës gjermane dhe kulturës e historisë austriake. Ky program ofron shumë variacion: përveç...

CISU – Cologne International Summer University will take place from 5 to 15 August 2019.


CISU offers international BSc and MSc students an attractive choice of courses in the areas of Business, Energy Policy and Marketing. Students will...

Scholarships offered by University of Economics, Prague (Czech - Republic)

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries, the University of Economics, Prague (Czech - Republic) in collaboration with the...

Thirrje për aplikim për pjesëmarrje në eventin e organizuar nga projekti HELIX.

Në kuadër të projektit me titull: “Entrepreneurial Learning Exchange Initiative For Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan-Mediterranean...