Njoftime

Vendim "Për ndryshimin e strukturës mësimore të Ciklit të Parë dhe Ciklit II"

Bashkangjitur gjeni vendimin e Rektoratit nr. 338, dt 17.09.2018 mbi ndryshimin e strukturës mësimore të ciklit I dhe ciklit II

Scholarship offered to Vidzeme University of Applied Sciences, Latvia

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries, Vidzeme University of Applied Sciences in collaboration with the University of...

Rubrikë kushtuar konferencës së prof. dr. Kolë Ashtës

Në kuadrin e veprimtarive kushtuar 550-vjetorit të vdekjes së heroit tonë kombëtar, Skënderbeut, Fakulteti i Shkencave Shoqërore dhe Instituti i...

Kandidatët Fitues nga Trojet

Në bazë të urdhërit Nr.26 datë 30.07.2018 të MASR shpallim listat përfundimtare të kandidatëve fitues(nga Republika e Kosovës, me origjinë shqiptare...

Lista e studentëve nga trojet që kanë aplikuar për vitin akademin 2018-2019

Bashkangjitur do të gjeni listën e studentëve nga trojet që kanë aplikuar për vitin akademin 2018-2019.