Njoftime

Job Opportunity at Popova Kula Winery, Republic of Macedonia

Popova Kula Winery is a true “Temple of Wine” producing single vineyard, estate owned, award winning wines that are exported around the world and at...

Në Fakultetin e Shkencave Shoqërore u zhvillua trajnimi me temë “Të zhvillosh mendësinë investigative në epokën dixhitale”, me studentët e programit të studimit Gazetari-Komunikim.

Në Fakultetin e Shkencave Shoqërore, më datë 03.12.2018, u zhvillua moduli i parë i trajnimit me temë “Të zhvillosh mendësinë investigative në epokën...

Në Bibliotekën e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, u zhvillua takimi për prezantimin e konkursit të ALBtelecom, në kërkim të një ideje inovative nëpërmjet SuperGeneration.al

Ditën e martë, më 27 nëntor 2018, në ambientet e Bibliotekës së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, u zhvillua takimi për prezantimin e...

Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, organizoi ceremoninë e hapjes së masterit “Menaxhimi financiar, kontabiliteti dhe kontrolli në administratën publike”.

Në sallën e konferencave të rektoratit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi, më datë  23 nëntor 2018, u organizua ceremonia e hapjes së...

Departamenti i Romanistikës dhe i Gjermanistikës të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, organizuan takimin: në rrugëtimin e tretë “Vend e kuvend”.

Në ambientet e Bibliotekës së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, me rastin e vitit Evropian të Trashëgimisë Kulturore, më datë 22 nëntor...

Departamenti i Infermierisë i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, organizoi leksionin e hapur me temë “Me familjen në mendje”, Çrregullimet psikiatrike – llojet dhe format.

Më datën 17 nëntor 2018, në ambientet e departamentit të Infermierisë së Fakultetit të Shkencave të Natyrës,  u mbajt një leksion i hapur me temë “Me...

Në Bibliotekën e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, u organizua takimi “Projektligji për rininë”

Në ambientet e Bibliotekës së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, më datë 19.11.2018, u zhvillua takimi me temë “Projektligji për rininë”,...

Njoftim mbi vendimin e rektoratit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” për zëvendësimin e mësimit të datës 30 nëntor 2018.

Me vendim të rektoratit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, nr.442, datë 19.11.2018, u vendos që mësimi i datës 30 nëntor 2018, të...

Në Bibliotekën e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, do të prezantohet konkursi i ALBtelecom, në kërkim të një ideje inovative nëpërmjet SuperGeneration.al

Në ambientet e Bibliotekës së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, më datë 27/11/2018, ora 11.00, do të organizohet një takim, ku do të...

Departamenti i Infermierisë i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, organizoi trajnimin e ndihmës së parë me studentët e programit të studimit Infermieri e Përgjithshme

Në ambientet e departamentit të Infermierisë së Fakultetit të Shkencave të Natyrës, më 14-15 shtator 2018, në kuadrin e Marrëveshjes që “Organizata...