Njoftime

DEKLARATË PËR SHTYP

Universiteti i Shkodrës  “Luigj Gurakuqi”, duke marrë shkas nga publikimi i një rasti që lidhet me disa gabime të bëra në numrat e matrikullimit të...

Udhëzim për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të pare të studimeve, për vitin akademik 2018-2019.

Bashkangjitur gjeni udhëzim për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të pare të studimeve, në programet e studimeve me...

Datat e riprovimeve shtator 2018, për studentët e viti akademik 2017-2018

Bashkangjitur gjeni datat e riprovimeve shtator 2018, për studentët e viti akademik 2017-2018

Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë 2018

Bashkangjitur do te gjeni dokumentin!

Raport mbi trainimin “Fiskalitete 2018”

Në datat 24 dhe 25 Maj 2018, u organizua trainimi “Fiskalitete 2018”. Ky trainim u zhvillua ne kuadër të aktiviteteve të departamentit...