Njoftime

Me datën 18 dhjetor 2018, në orën 11.00, Zyra Kombëtare Erasmus+ në bashkëpunim me Universitetin e Shkodrës, do të organizojnë Ditën Kombëtare Informuese Erasmus+. Ky aktivitet do të zhvillohet në ambientet e Bibliotekës së USH-së

Në kuadër të fushatës promovuese për thirrjet e reja për aplikime në Programin Erasmus+, Zyra Kombëtare Erasmus+ në bashkëpunim me Universitetin e...

Summer school in Budapest 2019. Democracy, rule of low, constitutional identity.
Takim mes përfaqësuesve të Ambasadës Hungareze në Shqipëri dhe Rektorit të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

Me datën 6 dhjetor 2018, në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi, në kuadër të vizitës zyrtare,  nënkryetari i Komisionit  të Ambasadës Hungareze...

Stipendium Hungaricum Scholarship Programme 2019-2020

Thousands of students from all around the world apply for higher educational studies in Hungary each year. The number of Stipendium Hungaricum...

Në Bibliotekën e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, u organizua një takim, i ideuar mbi bazën e prezantimit të librit “Administrimi Austro-Hungarez i Shqipërisë 1916-1918”.

Në Bibliotekën e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, më 5 dhjetor 2018, në kuadër të Vitit Kulturor Austri - Shqipëri, u organizua takimi mbi...

Me datën 14.12.2018, ditën e Premte, ora 11:00 në bibliotekën e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” promovohet vëllimi III i romanit “Secili çmendet simbas mënyrës së vet” të autorit Stefan Çapaliku.

Vëllimi i tretë i romanit "Secili çmendet simbas mënyrës së vet" merret me periudhën 1991-1997, postkomunizmin shqiptar. Ai zbërthen në detaj thënien...

Job Opportunity at Popova Kula Winery, Republic of Macedonia

Popova Kula Winery is a true “Temple of Wine” producing single vineyard, estate owned, award winning wines that are exported around the world and at...

Në Fakultetin e Shkencave Shoqërore u zhvillua trajnimi me temë “Të zhvillosh mendësinë investigative në epokën dixhitale”, me studentët e programit të studimit Gazetari-Komunikim.

Në Fakultetin e Shkencave Shoqërore, më datë 03.12.2018, u zhvillua moduli i parë i trajnimit me temë “Të zhvillosh mendësinë investigative në epokën...

Në Bibliotekën e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, u zhvillua takimi për prezantimin e konkursit të ALBtelecom, në kërkim të një ideje inovative nëpërmjet SuperGeneration.al

Ditën e martë, më 27 nëntor 2018, në ambientet e Bibliotekës së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, u zhvillua takimi për prezantimin e...

Bursat, datë 27.11.2018, viti akademik 2018-2019

Vendimi i Bordit të Administrimit për Bursat, datë 27.11.2018, viti akademik 2018-2019.

- Lista e studentëve që u është miratuar bursa për vitin...

Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, organizoi ceremoninë e hapjes së masterit “Menaxhimi financiar, kontabiliteti dhe kontrolli në administratën publike”.

Në sallën e konferencave të rektoratit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi, më datë  23 nëntor 2018, u organizua ceremonia e hapjes së...

Departamenti i Romanistikës dhe i Gjermanistikës të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, organizuan takimin: në rrugëtimin e tretë “Vend e kuvend”.

Në ambientet e Bibliotekës së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, me rastin e vitit Evropian të Trashëgimisë Kulturore, më datë 22 nëntor...

Departamenti i Infermierisë i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, organizoi leksionin e hapur me temë “Me familjen në mendje”, Çrregullimet psikiatrike – llojet dhe format.

Më datën 17 nëntor 2018, në ambientet e departamentit të Infermierisë së Fakultetit të Shkencave të Natyrës,  u mbajt një leksion i hapur me temë “Me...

Në Bibliotekën e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, u organizua takimi “Projektligji për rininë”

Në ambientet e Bibliotekës së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, më datë 19.11.2018, u zhvillua takimi me temë “Projektligji për rininë”,...

Njoftim mbi vendimin e rektoratit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” për zëvendësimin e mësimit të datës 30 nëntor 2018.

Me vendim të rektoratit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, nr.442, datë 19.11.2018, u vendos që mësimi i datës 30 nëntor 2018, të...

Në Bibliotekën e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, do të prezantohet konkursi i ALBtelecom, në kërkim të një ideje inovative nëpërmjet SuperGeneration.al

Në ambientet e Bibliotekës së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, më datë 27/11/2018, ora 11.00, do të organizohet një takim, ku do të...

Departamenti i Infermierisë i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, organizoi trajnimin e ndihmës së parë me studentët e programit të studimit Infermieri e Përgjithshme

Në ambientet e departamentit të Infermierisë së Fakultetit të Shkencave të Natyrës, më 14-15 shtator 2018, në kuadrin e Marrëveshjes që “Organizata...

Aplikim për pranimet në Master Profesional në Menaxhim Financiar, Kontabiliteti dhe Kontrolli në Administratën Publike financuar nga projekti FINAC.

Bazuar në urdhrin e Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë nr.702 datë 19.10.2018 ”Për hapjen e programit të ciklit të dytë të studimit Master...

Në ambientet e Bibliotekës së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, do të organizohet takimi me temë “Projektligji për rininë”.

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR), në bashkëpunim me UNFPA, Olof Palme Center Albania, organizojnë takimin me temë “Projektligji për...

DAAD - University Summer Courses offered in Germany for Foreign Students and Graduates

As part of the DAAD (German: Deutscher Akademischer Austauschdienst) in collaboration with the University of Shkodra “Luigj Gurakuqi” offers...