Bursa studimi të qeverisë Franceze për vitin akademik 2019-2020.