Datat e aplikimit dhe të regjistrimit për shtetasit e huaj për vitin akdemik 2018-2019


Njoftohen kandidatët shtetas të huaj, të aplikojnë pranë  Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", nga datat 20-30 Gusht 2018, në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter professional , si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë me kohë të plotë  për vitin akademik 2018-2019, në programet e studimit ku janë parashikuar kuotat përkatëse.

Për sqarime të mëtejshme, bashkangjitur gjeni udhezimin e MASR nr.26 datë 30.07.2018 “Për procedurat e aplikimit  dhe të regjistrimit për vitin akademik 2018-2019” për më tepër udhëzimi: