Departamenti i Mësuesisë i Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, organizon Konferencën e Shtatë Kombëtare Shkencore me temë: "Roli i shkollës dhe perspektiva si qendër komunitare".