Komisioni Institucional i Zgjedhjeve (KIZ) i Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", shpall organizimin e zgjedhjeve për anëtarë të Bordit Administrativ të USH-së, përfaqësues të studentëve.