Kurse verore të gjuhës gjermane dhe kulturës e historisë austriake.