Lista e studentëve nga trojet që kanë aplikuar për vitin akademin 2018-2019