Me datën 18 dhjetor 2018, në orën 11.00, Zyra Kombëtare Erasmus+ në bashkëpunim me Universitetin e Shkodrës, do të organizojnë Ditën Kombëtare Informuese Erasmus+. Ky aktivitet do të zhvillohet në ambientet e Bibliotekës së USH-së