MUNDËSI TRAJNIMI DHE PUNËSIMI PËR STUDENTËT E UNIVERSITETIT TË SHKODRËS "LUIGJ GURAKUQI"