Në Bibliotekën e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, do të prezantohet konkursi i ALBtelecom, në kërkim të një ideje inovative nëpërmjet SuperGeneration.al