Njoftim mbi pagesat e bursave për studentët e ekselencës në USH, datë 08.01.2018, viti akademik 2018-2019