Njoftim mbi pagesat e bursave për studentët e ekselencës në USH