Njoftim për hapjen e aplikimeve në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë