Njoftim për të gjithë aplikantët që duan të konkurrojnë në programin e studimit Pikturë - grafikë dhe Pedagogji – muzikore, pranë Fakultetit të Shkencave të Edukimit, raundi II.