PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS THIRRJA IV