Senati Akademik i Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi" miraton kriteret për kandidatët konkurues që aplikojnë për të ndjekur studimet në vitin akademik 2020-2021.