Sipas udhëzimit të MASR Nr. 26, datë 30.07.2018, po publikojmë listat e studentëve fitues të transferuar dhe fakultet i dytë


Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Transferimet

NrProgrami i studimitIDRezultati
1InfermieriJ95322035BFitues
2InfermieriJ85313037RFitues
3InfermieriJ4522004VFitues
4InfermieriJ95606085LFitues
5InfermieriJ85308006JFitues
6InfermieriJ60109075OFitues

 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Fakultet i dytë

NrProgrami i studimitIDRezultati
1Fizioterapi248343709Fitues
2FizioterapiJ10312105KFitues
3FizioterapiJ36121033QFitues
4MamiJ45510119MFitues
5InfermieriI95510104PFitues

 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja. Fakultet i dytë

NrProgrami i studimitIDRezultati
1Gjuhë italianeBA4782048Fitues
2Gjuhë italianeJ36028062PFitues
3Gjuhë italianeI51109042PFitues

 

Fakulteti i Drejtësisë. Fakultet i dytë

NrProgrami i studimitIDRezultati
1DrejtësiJ35916048OFitues
2DrejtësiI30417035IFitues
3DrejtësiJ06123069AFitues
3DrejtësiI91007076NFitues

 

Fakulteti i Drejtësisë. Transferimet

NrProgrami i studimitIDRezultati
1DrejtësiI85303066CFitues

 

Fakulteti i Shkencave të Edukimit. Transferimet

NrProgrami i studimitIDRezultati
1PsikologjiJ35628038MFitues
2PsikologjiJ35805105CFitues
3Edukim Fizik e SporteI70820110OFitues
4Arsim FillorG95711077WFitues