Njoftim mbi vendimin e rektoratit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” për zëvendësimin e mësimit të datës 30 nëntor 2018.