Vendim "Për ndryshimin e strukturës mësimore të Ciklit të Parë dhe Ciklit II"


Bashkangjitur gjeni vendimin e Rektoratit nr. 338, dt 17.09.2018 mbi ndryshimin e strukturës mësimore të ciklit I dhe ciklit II