Vendimi i Rektoratit Nr. 28 Prot. datë 29.01.2019 "Për miratimin e ndryshimit të strukturës së procesit mësimor për vitin akademik 2018-2019"