Vendimi Nr. 397, datë 10.02.2019, për miratimin e listës së kandidatit për zgjedhjen e anëtarit të Bordit të Administrimit, përfaqësues i studentëve.