Listat e renditjes së aplikantëve Master Shkencor dhe Master Profesional, viti akademik 2018-2019

 

Në këtë faqe do të gjeni informacionin për listat e renditjes së aplikantëve, të cilët konkurrojnë për programet e studimit të Ciklit të Dytë (Master Shkencor dhe Master Profesional) që ofron universiteti ynë.