Datat e riprovimeve të sezonit të vjeshtës.
Viti akademik 2017 - 2018

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Datat e riprovimeve të vjeshtës për çdo degë që mbulon ky fakultet, për studentët e ciklit të parë Bachelor janë:

6.09.2018, 10.09.2018, 13.09.2018, 17.09.2018, 20.09.2018, 24.09.2018

Datat e riprovimeve të vjeshtës për çdo degë që mbulon ky fakultet, për studentët e ciklit të dytë Master janë:

8.09.2018, 12.09.2018, 19.09.2018, 26.09.2018

Fakulteti Ekonomik

Datat e riprovimeve të vjeshtës për çdo degë që mbulon ky fakultet, për studentët e ciklit të parë Bachelor janë:

7.09.2018, 11.09.2018, 14.09.2018, 18.09.2018, 21.09.2018, 25.09.2018

Datat e riprovimeve të vjeshtës për çdo degë që mbulon ky fakultet, për studentët e ciklit të dytë Master janë:

8.09.2018, 12.09.2018, 19.09.2018, 26.09.2018

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Datat e riprovimeve të vjeshtës për çdo degë që mbulon ky fakultet, për studentët e ciklit të parë Bachelor janë:

6.09.2018, 10.09.2018, 13.09.2018, 17.09.2018, 20.09.2018, 24.09.2018

Datat e riprovimeve të vjeshtës për çdo degë që mbulon ky fakultet, për studentët e ciklit të dytë Master janë:

8.09.2018, 12.09.2018, 19.09.2018, 26.09.2018

Fakulteti i Drejtësisë

Datat e riprovimeve të vjeshtës për çdo degë që mbulon ky fakultet, për studentët e ciklit të parë Bachelor janë:

6.09.2018, 10.09.2018, 13.09.2018, 17.09.2018, 20.09.2018, 24.09.2018

Datat e riprovimeve të vjeshtës për çdo degë që mbulon ky fakultet, për studentët e ciklit të dytë Master janë:

8.09.2018, 12.09.2018, 19.09.2018, 26.09.2018

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Datat e riprovimeve të vjeshtës për çdo degë që mbulon ky fakultet, për studentët e ciklit të parë Bachelor janë:

7.09.2018, 11.09.2018, 14.09.2018, 18.09.2018, 21.09.2018, 25.09.2018

Datat e riprovimeve të vjeshtës për çdo degë që mbulon ky fakultet, për studentët e ciklit të dytë Master janë:

8.09.2018, 12.09.2018, 19.09.2018, 26.09.2018