Shtëpia

Aktivitete

STUDENTËT E USH-SË INTERPRETUAN “RINOCERONTIN” E JONESKOS NË SKENËN E TEATRIT “MIGJENI”

Në kuadër të 60-vjetorit të themelimit të Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, u krijua një trupë teatrale studentore, e cila vuri në skenë dramën “Rinoceronti” të autorit Eugjen Jonesko.

Lexo

Dt. 5-6 Maj 2017 - Workshop: Përditësim me Metodat e Kërkimit Cilësore & Sasiore

Ky aktivitet u ndërmor në kuadrin e aktiviteteve të organizuara për 60-vjetorin e USH nga departamenti Administrim – Biznes në FE dhe departamenti Psikologji dhe Punë Sociale në FSHE.

Lexo

World University Service of Germany (WUS) - Scholarships and additional Offers for Albanian Students

Ditën e enjte me datë 18 Maj, World University Service of Germany (WUS) në bashkëpunim me Zyrën e Këshillimit të Karrierës zhvilluan një takim me studentët e Universitetit të Shkodrës.

Lexo

Menaxhimi Financiar, i Kontabilitetit dhe Kontrollit për ndërtimin e kapaciteteve të administratës publike (FINAC)

Në kuadër të projektit të Menaxhimit Financiar, Kontabilitetit dhe Kontrollit për ndërtimin e kapaciteteve të administratës publike (FINAC), Programi i BE-së ERASMUS +, nënprogrami Zhvillimi i Kapaciteteve në Arsimin e Lartë, në 26 Prill 2017 në USH u organizua aktiviteti i dytë në Shqipëri për të...

Lexo

Faqet