Shtëpia

Aktivitete

Takimi trajnues me Prof. Dr. Sherif Bundo

Më datë 20 Prill 2018, në sallën e senatit të Universitetit “Luigj Gurakuqi” të Shkodrës, Fakulteti Ekonomik, në kuadër të procesit të akreditimit të programeve të studimit pranë Universitetit të Shkodrës, organizoi një takim trainues me Prof. Dr. Sherif Bundon, ekspert i çështjeve të akreditimit.

Lexo

Trajnimi i organizuar nga Qendra e Ekselences me stafin e punësuar rishtazi në USH

Më datë 6 Prill 2018, në sallën 307 të Fakultetetit Ekonomik, Qendra e Ekselencës e USH-së, në bashkëpunim me Fakultetin Ekonomik dhe atë të Shkencave të Edukimit, zhvilluan një takim me qëllim trajnues me stafin e punësuar rishtazi pranë këtij universiteti me titull “Konceptime bashkohore te mesimdhenies ne IAL...

Lexo

Takim mes delegacionit të Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Zenicës, Bosnia - Hercegovina dhe delegacionit të Universitetit të Shkodrës.

Dega e Marrëdhënieve me Jashtë e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” në vijim të punës së saj për ndërkombëtarizimin si dhe përfshirjen e USH-së në rrjetet akademike me universitete të tjera brenda e jashtë vendit, ditën e marte, me datë 13 Shkurt  2018, organizoi takimin e delegacionit të Fakultetit...

Lexo

Faqet