Shtëpia

Aktivitete

Dt. 5-6 Maj 2017 - Workshop: Përditësim me Metodat e Kërkimit Cilësore & Sasiore

Ky aktivitet u ndërmor në kuadrin e aktiviteteve të organizuara për 60-vjetorin e USH nga departamenti Administrim – Biznes në FE dhe departamenti Psikologji dhe Punë Sociale në FSHE.

Lexo

World University Service of Germany (WUS) - Scholarships and additional Offers for Albanian Students

Ditën e enjte me datë 18 Maj, World University Service of Germany (WUS) në bashkëpunim me Zyrën e Këshillimit të Karrierës zhvilluan një takim me studentët e Universitetit të Shkodrës.

Lexo

Menaxhimi Financiar, i Kontabilitetit dhe Kontrollit për ndërtimin e kapaciteteve të administratës publike (FINAC)

Në kuadër të projektit të Menaxhimit Financiar, Kontabilitetit dhe Kontrollit për ndërtimin e kapaciteteve të administratës publike (FINAC), Programi i BE-së ERASMUS +, nënprogrami Zhvillimi i Kapaciteteve në Arsimin e Lartë, në 26 Prill 2017 në USH u organizua aktiviteti i dytë në Shqipëri për të...

Lexo

Instituti i Studimeve Albanologjike - RISULTATI DEGLI ULTIMI VENT’ANNI DI RICERCA SU ALBANIA E SCUTARI - Lucia Nadin

Në kuadër të Ditës Botërore të Librit dhe të Drejtës së Autorit me datë 24 prill 2017 Fakulteti i Shkencave Shoqërore në bashkëpunim me Institutin e Studimeve Albanologjike organizuan në  ambientet  e  Bibliotekës së Universitetit ”Luigj Gurakuqi” veprimtarinë me titull “Risultati degli ultimi vent’anni di ricerca...

Lexo

Faqet