Shtëpia

Ambasada e Hungarisë - Takim informues mbi bursat studentore, për vitin akademik 2018 -2019

Ambasada e Hungarise ne Tirane, ashtu sikurse edhe vjet, organizon nje takim informues mbi bursat studentore per vitin akademik shkollor 2018 -2019. Programi i bursave ofron bursa te niveleve te ndryshme si per studime bachelor, master apo doktorature.  Ky takim do te zhvillohet me date :

5 shkurt 2018, ora 10.00 ne Ambasaden Hungareze (rr. Kuvajt, prane restorant Xibrakut, Tirane).

Ne kete takim do jete dhe nje eksperte nga Hungaria qe do te jape te gjithe informacionin e nevojshem mbi menyren e aplikimit per keto bursa.

Jane te lutur te marrin pjese te gjithe personat e interesuar dhe ju lutem konfirmoni pjesemarrjen nepermjet emailit apo numrave te meposhtem.

 

PA to the Ambassador of Hungary

A: Rruga Kuvajt Nr. 47, Tirana, Albania

P: +355 4 2232238 M: +355 682092445

W: www.tirana.mfa.gov.hu

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).