Shtëpia

Departamenti i Arteve

z.Ergys PIRANI : përgjegjës i Departamentit
e-mail : epirani@unishk.edu.al

1 Lektor Ergys PIRANI Përgjegjës Departamenti
2 Profesore e asociuar Ikbale (Kalaja) BUSHATI Anëtare
3 Lektor i parë Edmir BALLGJATI Anëtar
4 Doktorant + Ma. Amir XHAKOVIQ Anëtar
5 Lektor i parë (Ph.D) Klevis GJERGJI Anëtar
6 Doktorant + Ma. Rubin MANDIJA Anëtar
7 Lektore Erëmirë (Kraja) JAHJA Anëtare
8 Lektore Nirvana (Bushati) BAJA Anëtare
9 Lektor Sidi KANANI Anëtar
10 Lektore Xheneta (Jaupi) KADILLARI Anëtare
11 Profesor Zef ÇOBA pedagog i ftuar
12 Lektor Artan MAKU Anëtar i jashtëm
13 Lektore Denisa BRAHIMI Anëtare e jashtme