Shtëpia

Departamenti i të Drejtës Civile

Dr. Sander BECI, përgjegjës i Departamentit
e-mail :  sbeci@unishk.edu.al

1. Lektor i parë Sander BECI Përgj.Departamenti sbeci@unishk.edu.al
2. Prof.as.dr. Florian BJANKU Anëtar fbjanku@unishk.edu.al
3. Lektor i parë Idlir DUHANXHI Anëtar iduhanxhi@unishk.edu.al
4. Lektore e parë Yllka RUPA  Anëtare yrupa@unishk.edu.al
5. Lektor me Ma. Roland ILIA Anëtar rilia@unishk.edu.al
6. Lektore me Ma. Florida ARRINAJ Anëtare farrinaj@unishk.edu.al
7. Lektore me Ma. Xhuana (Keqaj) ABAZI Anëtare xhuanakeqaj@unishk.edu.al
8. Doktorante me Ma. Greta BARDELI Anëtare e jashtme gbardeli@unishk.edu.al
9. Prof.as.dr.. Endri PAPAJORGJI Pedagog i ftuar  
10. Lektore Irida SELHANI Anëtare e jashtme  
11. Lektor Eraldo SMAÇI Anëtar i jashtëm  
12. Lektor me Ma. Mikeljan SHKALLA Anëtar i jashtëm  

  

Aktivitete të Departamentit të Juridikut:

Promovim i dy monografi të autorëve Entela Hoxhaj dhe Florian Bjanku.Faqja e departamentit te Juridikut per E-Learning