Shtëpia

Departamenti i të Drejtës Ndërkombëtare dhe Evropiane

Dr. SENADA REÇI,  përgjegjëse e Departamentit
e-mail :  sreci@unishk.edu.al

1. Lektor i parë Senada REÇI Përgj.Departamenti sreci@unishk.edu.al
2. Lektor i parë Roland DODANI Dekan me PhD rdodani@unishk.edu.al
3. Lektor i parë Adrian LEKA Anëtar aleka@unishk.edu.al
4. Doktorante me Ma. Arenca TRASHANI Anëtar atrashani@unishk.edu.al
5. Lektore me Ma. Rosalba BASHO Anëtare rbasho@unishk.edu.al
6. Doktorante me Ma. Eugena BISHA Anëtare ebisha@unishk.edu.al
7. Lektore e parë Merisë RUKAJ Anëtare mrukaj@unishk.edu.al
8. Prof.as.dr. Endri PAPAJORGJI Pedagog i ftuar   

Aktivitete të Departamentit të Juridikut:

Promovim i dy monografi të autorëve Entela Hoxhaj dhe Florian Bjanku.Faqja e departamentit te Juridikut per E-Learning