Shtëpia

Dt. 17.07.2017 - Ceremonia e diplomimit të studentëve të Masterit profesional dhe shkencor

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se ditën e hënë datë 17.0.7.2017 në orën 19:00 pranë Sallës A3 të Rektoratit të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi" zhvillohet ceremonia e diplomimit për studentët qe mbaruan ciklin e dytë të studimeve në Master Profesional dhe Master Shkencor.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).