Shtëpia

Dt. 31 janar 2018, ora 11.00, pranë Bibliotekës Universitare - Prezantimi i librit të albanologut, Dr. Kurt Gostentschnigg

Viti 2018 është është pagëzuar si viti kulturor Austri-Shqipëri. Do të organizohen me dhjetëra aktivitete, si në Shqipëri ashtu edhe në Austri, në kuadër të këtij viti. Një ndër projektet e para do të jetë prezantimi i librit të albanologut, Dr. Kurt Gostentschnigg Wissenschaft im Spannungsfeld von Politik und Militär: Die österreichisch-ungarische Albanologie 1867-1918 (Shkenca midis politikës dhe ushtrisë: Albanologjia austro-hungareze 1867-1918) në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, 31 janar 2018, ora 11.00, pranë Bibliotekës Universitare.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).