Shtëpia

Fakulteti Ekonomik - “Ditё takimi me turizmin 2017” - “PO! NE PROMOVOJMË TURIZMIN”

Departamenti i Turizmit i Fakultetit Ekonomik organizon  ditёn e shtune, datё 15 Prill 2017, nga ora 11.00 – 12.00 nё sallen e 307 tek Godina e Fakultetit Ekonomik,  aktivitetin “Ditё takimi me turizmin 2017”

Qёllimi i kёtij aktiviteti ёshtё promovimi i turizmit nё rajonin e Veriut tё Shqipёrisё nё pёrgjithёsi dhe nё qytetin e Shkodrёs nё veçanti. Nё funksion tё pёrmbushjes sё kёtij qёllimi do tё prezantohen:

  1. Nje web site i turizmit kulturor ne Shkoder
  2. 5 paketa turistike te rajonit .

Te dyja keto jane pune e studenteve te fakultetit, dega turizem nen drejtimin e pedagogeve.  

 

Pjesmarrja juaj na nderon.

Nqs deshironi,  mund te promovoni subjektin tuaj ne hyrje te aktivitetit.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).