Shtëpia

Fakulteti Ekonomik - Datat e provimeve - Semestri i parë 2016-2017

DATAT E RIPROVIMEVE - SISTEMI ME KOHË TË PLOTË  2016-2017  

(LËNDËT E SEMESTRIT PARË) - DEGA FINANCË-KONTABILITET

VITI I

 

NR

 

LËNDA

 

DATA

 

ORA

 

SALLA

1

Matematikë 1 Modul

07.04.2017

16.00

A2

2

Mikroekonomi Modul

11.04.2017

14.00

A1

3

Baza Marketing Modul

14.04.2017

16.00

A2

4

Men.Burimesh Njer.Modul

Menaxhim Biznesi

19.04.2017

19.04.2017

18.00

14.00

A2

A1

VITI II

 

NR

 

LËNDA

 

DATA

 

ORA

 

SALLA

1

Kontabilitet Financiar

06.04.2017

16.00

A2

2

K.K.D.

10.04.2017

16.00

A1

3

H.SH.M. Modul

13.04.2017

16.00

A2

4

Statistikë

20.04.2017

16.00

A2

5

Baza Finance

21.04.2017

12.00

A1

VITI III

 

NR

 

LËNDA

 

DATA

 

ORA

 

SALLA

1

Finance Publike

03.04.2017

13.00

A1

2

Teknike Bankare

05.04.2017

18.00

A2

3

Drejtim Investimesh  Shlyerje Moduli

12.04.2017

12.00

A1

4

Analize Financiare

18.04.2017

14.00

A1

DATAT E RIPROVIMEVE - SISTEMI ME KOHË TË PLOTË  2016-2017 

(LËNDËT E SEMESTRIT PARË) - DEGA ADMINISTRIM-BIZNES

VITI I

 

NR

 

LËNDA

 

DATA

 

ORA

 

SALLA

1

Ligje Biznesi

05.04.2017

12.00

A1

2

Matematikë 1 Modul

07.04.2017

18.15

A2

3

Mikroekonomi

10.04.2017

13.00

A1

4

Menaxhim

12.04.2017

18.00

A2

5

Kontabilitet Financiar 1 Modul

18.04.2017

14.00

A1

VITI II

 

NR

 

LËNDA

 

DATA

 

ORA

 

SALLA

1

M.B.NJ.

06.04.2017

18.15

A2

2

Biznes Ndërkombëtar

11.04.2017

16.30

A1

3

Baza Marketing Modul

14.04.2017

16.00

A2

4

Statistikë

20.04.2017

16.00

A2

5

Baza finance Modul

21.04.2017

14.30

A1

VITI III

 

NR

 

LËNDA

 

DATA

 

ORA

 

SALLA

1

Dr. Projektesh  

Ek.Sek.Publik

04.04.2017

04.04.2017

14.00

16.00

A1

A1

2

Politikat e BE 

Integrim Europian

04.04.2017

04.04.2017

14.00

16.00

A1

A1

3

Analizë Financiare

Taksim 

04.04.2017

04.04.2017

14.00

16.00

307

307

4

Gjuhe Shqipe Shlyerje moduli

08.04.2017

8.00

307

5

H.Sh.M. Shlyerje moduli

13.04.2017

16.00

A2

6

Tregje dhe Insti.Financ. Modul

19.04.2017

12.00

A1

DATAT E RIPROVIMEVE - SISTEMI ME KOHË TË PLOTË  2016-2017

(LËNDËT E SEMESTRIT PARË) - DEGA TURIZËM

VITI I

 

NR

 

LËNDA

 

DATA

 

ORA

 

SALLA

1

Mikroekonomi

04.04.2017

16.00

A1

2

Matematikë

07.04.2017

12.00

A1

3

Komunikim Biznes

Menaxhim

18.04.2017

18.04.2017

16.00

18.00

A1

A1

VITI II

 

NR

 

LËNDA

 

DATA

 

ORA

 

SALLA

1

Ekonomiks Transporti 1  modul

03.04.2017

14.00

307

2

Menaxhimi shërb. të ushq.e pijeve

05.04.2017

14.30

A2

3

Marketing Turistik

12.04.2017

14.30

A1

4

Menaxhim Ngjarjesh

14.04.2017

12.00

A1

VITI III

 

NR

 

LËNDA

 

DATA

 

ORA

 

SALLA

1

Menaxhim Hotelesh dhe

Sisteme Rezervimi

06.04.2017

16.00

307

2

Turizem Nderkulturor

10.04.2017

16.00

307

3

Drejtim Projektesh

19.04.2017

14.00

A1

DATAT E RIPROVIMEVE - SISTEMI ME KOHË TË PJESSHME  2016-2017    

(LËNDËT E SEMESTRIT PARË) - DEGA FINANCË-KONTABILITET

VITI IV

 

NR

 

LËNDA

 

DATA

 

ORA

 

SALLA

1

Kontabilitet Publik

 

03.04.2017

10.30

303

DEGA ADMINISTRIM-BIZNES

VITI IV

 

NR

 

LËNDA

 

DATA

 

ORA

 

SALLA

1

Drejtim Strategjik

03.04.2017

8.00

303

2

Biznes Ndërkombëtar

11.04.2017

16.30

A1

DEGA TURIZËM

VITI IV

 

NR

 

LËNDA

 

DATA

 

ORA

 

SALLA

1

Planifikim Turizmi

11.04.2017

14.00

307

2

Drejtim Projektesh

19.04.2017

14.00

A1

 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).