Shtëpia

Fakulteti Ekonomik - Datat e provimeve - Sezoni i dimrit 2017

DATAT E PROVIMEVE SISTEMI ME KOHË TË PLOTË  2016-2017  

SEMESTRI  I

DEGA FINANCË-KONTABILITET

VITI I

 

NR

 

LËNDA

 

DATA

 

ORA

 

SALLA

1

Matematikë modul

24.02.2017

16.00

A2

2

Men.Burimesh Njer.modul

27.02.2017

18.15

A2

3

Baza Marketing modul

01.03.2017

11.00

A1

4

Mikroekonomi modul

03.03.2017

16.00

A2

VITI II

 

NR

 

LËNDA

 

DATA

 

ORA

 

SALLA

1

Kontabilitet Financiar

23.02.2017

12.00

A1

2

K.K.D.

25.02.2017

8.00

A2

3

H.Sh.M. modul

28.02.2017

16.00

A2

4

Statistikë

02.03.2017

16.00

A2

5

Baza Finance

04.03.2017

8.00

A2

DEGA ADMINISTRIM-BIZNES

VITI I

 

NR

 

LËNDA

 

DATA

 

ORA

 

SALLA

1

Matematikë modul

24.02.2017

18.15

A2

2

Ligje Biznesi

26.02.2017

8.00

A1

3

Mikroekonomi

28.02.2017

18.15

A2

4

Menaxhim

02.03.2017

18.15

A2

5

Kontabilitet Financiar 1 modul

04.03.2017

10.15

A2

VITI II

 

NR

 

LËNDA

 

DATA

 

ORA

 

SALLA

1

Baza Finance Modul

23.02.2017

16.00

A2

2

M.B.NJ.

25.02.2017

12.30

A2

3

Statistikë

27.02.2017

16.00

A2

4

Biznes Ndërkombëtar

01.03.2017

16.00

A2

4

Baza Marketing Modul

03.03.2017

10.00

A1

DEGA TURIZËM

VITI I

 

NR

 

LËNDA

 

DATA

 

ORA

 

SALLA

1

Matematikë

25.02.2017

10.15

A2

2

Mikroekonomi

01.03.2017

13.30

A1

3

Menaxhim modul

03.03.2017

18.15

A2

VITI II

 

NR

 

LËNDA

 

DATA

 

ORA

 

SALLA

 

Menaxhimi shërb. të ushqimit e pijeve

24.02.2017

8.00

A1

1

Marketing Turistik

27.02.2017

12.00

A1

2

Menaxhim Ngjarjesh

02.03.2017

12.00

A1

3

Ekonomiks Transporti 1  modul

04.03.2017

12.30

A2

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).