Shtëpia

Fakulteti i Shkencave Shoqërore - Datat e provimeve Sezoni provimeve të dimrit 2016-17