Shtëpia

Fatura arkëtimi për tarifat shkollore

Fakulteti Ekonomik

Bachelor Master Kohë të pjesshme
 

 

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Bachelor Master Kohë të pjesshme
 

 

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Bachelor Master Kohë të pjesshme
 

 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Bachelor Master Kohë të pjesshme
   

 

Fakulteti i Drejtësisë

Bachelor Master Kohë të pjesshme
 

 

 

 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Bachelor Master Kohë të pjesshme